KimTec Srbija

Pretraživanje

Pretraživanje

Kimtec postao distributer Vmwarea
  9.10.2013
Kimtec postao distributer Vmwarea

Projektovanje i izgradnja savremenog virtuelnog okruženja zahteva precizno projektovanu, pouzdanu i skalabilnu tehnologiju. Partnerstvo sa kompanijom Vmware opredelilo nas je za distribuciju vodećeg proizvođača rešenja za virtuelizaciju infrastrukture i servisa u domenu ‘cloud computinga’. Naša misija jeste približiti virtuelizaciju krajnjem korisniku i predstaviti je na slikovit, jednostavan i razumljiv način.

Saradnja sa kompanijom Kimtec d.o.o. će vam pomoći da:

  • na osnovu najbolje prakse pronađete adekvatno tehničko rešenje i prateće proizvode u domenu virtuelizacije koje možete preporučiti Vašim klijentima
  • na jednom mestu nabavite neophodan hardware i software za implementaciju rešenja
  • dobijete stručan tehnički savet i preporuku za izbor proizvođača hardware-a koji ćete upotrebiti za virtuelizaciju infrastrukture, servisa i aplikacija
  • se pravovremeno informišete o proizvodima iz portfolia kompanije Vmware