KimTec Srbija

Pretraživanje

Pretraživanje

Podrška u regiji

Sun poslovnim partnerima dajemo podršku kroz:

  • koordinirane partnerske akcije
  • pretprodajnu i konfiguracijsku podršku, te proaktivnu podršku u svim poslovinim procesima ulaska u
    Sun poslovni svet i partnerski kanal
  • prodajne i tehničke edukacije, hand on laboratorije, workshopove i prezentacije
  • marketing
  • planiranje, savetodavne usluge
  • obradu dokumentacije i narudžbina, licenci, medija, dokumentacije i održavanja
  • kreditni menadžment
  • projektno paketne modele

Lokalni kontakt partnerima u regiji omogućujemo kroz naše poslovnice:

Srbija

Kim Tec d.o.o.
Viline vode bb, Slobodna zona Beograd L12/3
11000 Beograd
Tel: +381 11 20 70 646,
Fax:++381 11 20 70 854
e-mail: enterprise@kimtec.rs
web: www.kimtec.rs

Crna Gora

Kim Tec CG d.o.o.
Ćemovsko polje bb,
81000 Podgorica
tel. ++382 20 608 290
fax. ++382 20 608 245
gsm. ++382 67 587 667
e-mail: vojislav.petrovic@kimtec-cg.com
web: www.kimtec-cg.com

tel. ++382 81 608 250
fax. ++382 81 608 245
gsm. ++382 67 33 33 66
e-mail: biljana.bojic@kimtec-cg.com
web: www.kimtec-cg.com

BiH

Kim Tec d.o.o.
Aleje Bosne Srebrne 34,
71000 Sarajevo
tel. ++387 33 755 922
fax. ++387 33 755 911
gsm. ++387 63 284 275
e-mail: mirza.lisica@kimtec.ba
web: www.kimtec.ba

Makedonija

PAKOM Kompani
15-ti Korpus br. 3
1000 Skopje, Makedonija
Т: +389 2 3 202 815
F: +389 2 3 3202-892
e-mail: renata.stojneva@pakom.com.mk
web: www.pakom.com.mk

Kim Tec

Mnogi kao jedan -
To smo naši partneri i mi!

Postanite deo našeg tima

MSGW računari
MS Industrial
VIVAX