KimTec Srbija

Pretraživanje

Pretraživanje

Vrednosti tvrtke KimTec

Poverenje i poštovanje

Poverenje i poštovanje – među saradnicima i prema partnerima, osnova su svakog kvalitetnog poslovnog odnosa. Integritet i ličnost svakog pojedinca poštujemo, kao što uvažavamo različitost mišljenja, kultura i običaja. Razvijamo otvorenu komunikaciju. Za ostvarenje naše vizije jednako su važni svaki proizvod, usluga i tržište, kao i svest o tome da se naši saradnici i partneri mogu osloniti na nas, te smo stoga odlučni u negovanju i podsticanju odnosa uzajamnog poverenja i poštovanja.

Politika poslovanja u sprečavanju korupcije i mita Kim Tec d.o.o. Beograd.

Odgovornost

Ispunjavamo svoja obećanja, kako prema saradnicima tako i prema našim partnerima. Izvršavamo preuzete obaveze te dovršavamo svoj posao do kraja, ne očekujući da ga neko drugi obavi umesto nas, uočavajući i rešavajući i one probleme za koje smatramo da ih je potrebno rešiti, bez potrebe da budemo upozoreni na to. Svako od nas odgovoran je za sebe i svoj posao, ali i za uspeh i dobrobit preduzeća u celosti – dajući svoj maksimalni doprinos u poslu pronalazimo najbolja ostvariva rešenja na zadovoljstvo svih uključenih strana. Resursima preduzeća upravljamo prema načelima dobrog gospodara i odgovorno se ponašamo prema svim podacima do kojih dođemo radeći u M SAN Grupi.

Proaktivnost

Biti proaktivan podrazumeva preduzimljivost i inicijativu, kao i spremnost preuzimanja rizika. Nužno je razmišljati uvek nekoliko koraka unapred kako bismo predvideli potrebe naših partnera i na njih unapred reagovali. Od nas se očekuje proaktivan odnos prema radu i samoinicijativnost u rešavanju zadataka te naročito pravovremenost u izvršenju. Kako je vreme jedini resurs koji se ne može obnavljati, kao merilo uspeha smatra se ukupno vreme reakcije – od informacije, preko odluke, do konačnog rezultata.

Usmerenost prema partnerima i kupcima

Naša efikasnost i efektivnost među ključnim su faktorima podrške partnerima i kupcima M SAN Grupe. Usmerenost prema partnerima i kupcima uključuje razvijanje njihovog poverenja, što postižemo proaktivnim pristupom radu, predviđanjem njihovih potreba i informacijama koje im pružamo pre no što ih i zatraže od nas. Kako bismo mogli to ispuniti, kontinuirano pratimo tržišna zbivanja te aktivno pristupamo našim partnerima, težeći tome da M SAN Grupa bude njihov prvi izbor.

Razvijanje timskog rada i duha

Razvijamo osećaj zajedništva i kolegijalnost unutar preduzeća, vodeći se načelom „Svi za jednoga – jedan za sve“. To se naročito odnosi na pružanje stručne pomoći, saveta, razmenu iskustava i otvoreni protok informacija. Poštovanjem različitosti i sagledavanjem činjenica i situacija iz različitih uglova pridonosimo podizanju radnog i kulturnog nivoa unutar M SAN Grupe. Doprinos saradnika prepoznajemo i podržavamo, a uspeh zajednički slavimo. Stoga posebno podstičemo i afirmišemo timski rad, punu saradnju i multidisciplinarni pristup u različitim poslovnim projektima i zadacima.

Inovativnost

Počeli smo graditi M SAN Grupu ne tako davno, i postali smo ovo što smo danas zahvaljujući i našoj znatiželji, entuzijazmu, stvaralačkom nemiru i prihvatanju novih ideja. Novi problemi za nas predstavljaju izazove kojima treba spremno pristupiti otvorenog uma, pronalaziti rešenja i davati predloge unapređivanja postojećih procesa i procedura. Pronalazeći nove načine zadovoljavanja potreba naših partnera, učenjem i inovativnošću stvaramo nove, dodatne vrednosti.

Organizacija koja uči

Sticanje novih kompetencija lična je odgovornost i obaveza svakog od nas, a kreativni pristup u radu, otvorenost za nova znanja, predloge i iskustva, kao i sposobnost produkcije novih ideja, posebno cenimo – i nagrađujemo. Razvijamo i primenjujemo sistem evaluacije učinka, te menjamo ono što nije bilo dobro kontinuirano usklađujući procese i procedure u skladu s promenama koje se kontinuirano događaju. Razmena znanja od izuzetne je važnosti kako bi se povećalo ukupno, organizacijsko znanje – jedna od naših najvećih prednosti. Prenos znanja i iskustava podstičemo učešćem svih zaposlenih u specijalističkim i projektnim interdisciplinarnim timovima, internom pokretljivošću i učešćem u različitim poslovnim procesima koji su širi od „kućice“ – odnosno našeg radnog mesta. Svi mi, a naročito menadžment, dužni smo da pružimo profesionalnu i ljudsku pomoć i podršku u procesima učenja naših saradnika.

Pozitivno radno okruženje

Težimo da postignemo ono o čemu govorimo i što pišemo, a temelji toga moraju biti u pozitivnoj okolini kojom smo svakodnevno okruženi. Između ostalog, to uključuje i održavanje svog radnog mesta urednim i čistim. U održavanju radnog elana vodimo se željom za uspehom i postignućima, a podržavamo iskrene i pozitivne, kolegijalne odnose, odobravamo ih, gradimo i u njima učestvujemo. Moguće lično nezadovoljstvo lično i rešavamo i to na nivou na kojem se mogući problem nalazi, odnosno na kojem je rešiv, a na ostale članove tima i druge saradnike u takvim trenucima delujemo pozitivno i motivišuće.

Bogatstvo raznolikosti

Raznolikost doživljavamo kao bogatstvo. Tržišta na kojima delujemo razlikuju se ekonomski, kulturološki i po svom pogledu na svet. Tu raznolikost oberučke prihvatamo i na nju odgovaramo bogatstvom vlastite raznolikosti. Najvredniji resurs M SAN Grupe su ljudi koji u sebi nose različita iskustva, znanja, veštine, ideje i želje. To bogatstvo čvrst je temelj na kojem gradimo vlastiti uspeh i rast. U tome procesu delujemo blagotvorno kako na nas same tako i na naše partnere i na društvo u celini i to šireći naše vrednosti, stvarajući nova radna mesta i kontinuirano dostižući nove nivoe kvaliteta u poslovanju.

Postanite deo našeg tima


Kim Tec

Mnogi kao jedan.
To smo naši partneri i mi.

MSGW računari
MS Industrial
VIVAX